Biserica Sfântul Nifon – Sârbi

 

Hram “Sf.Nifon” - 11 august

 

          Program:

          Miercuri :
                  8:00 – 10:00 acatist
                  17:00 – 19:00 slujba Sf.Maslu

          Vineri :
                  8:00 – 10:00 utrenie si sf.liturghie
                  17:00 – 19:00 vecernie si acatist

          Sambata:
                  8:00 – 11:00 utrenie, litrughie, parastas

          Duminica:
                  8:00 – 12:00 utrenie, liturghie
                  17:00 – 19:00 vecernie

 

          Dezvoltarea economică şi urbană a oraşului Târgovişte, în secolul al XIX-lea, este strâns legată de desfiinţarea monopolului turcesc asupra comerţului cu Ţările Române. Astfel, economia Principatelor şi implicit cea a oraşului Târgovişte cunoaşte o nouă înflorire: oraş pin tradiţie centru comercial şi politic. Se dezvoltă producţia meşteşugărească, prăvăliile meşteşugarilor devin tot mai numeroase împletindu-se în mod fericit meşteşugul cu comerţul. Micii producători agricoli îşi vând singuri produsele în pieţe, de aici şi dezvoltarea oraşului, precum şi a zonei din jur.

          Bisericile şi secolului XIX şi începutului secolului XX nu au un stil aparte, ci corespund cerinţelor creşterii demografice, apărând în general în mahalalele noi ale oraşului. Dar, o parte din acestea sunt construite pe ruinele unor biserici vechi, păstrând sacralitatea spaţiului respectiv.

          În acest context de prosperitate şi dezvoltare, târgoveţii îşi unesc eforturile şi devin ctitori ai unor importante biserici din oraş, precum şi de la periferia acestuia.

          Biserica cu hramul Sfântul Nifon a fost ridicată la mijlocul secolului al XIX-lea, aceasta este plasată în Sud-Estul oraşului, pentru necesităţile familiilor de bulgari veniţi de la Băleni în anul 1851.

          Biserica a fost ridicată în incinta unui nou cartier ce era în curs de apariţie, numit Sârbi, cartier diferit de mahalaua Sârbi care s-a dezvoltat în jurul Bisericii Sfântul Nicolae – Simuleasa.

          Pe locul actualei Biserici Sfântul Nifon se pare că a exista o biserică cu acelaşi nume - încă de pe vremea lui Radu Vodă, pisania bisericii spunea: “pă acest loc a fost clădită în zilele Radului voevod un sfânt lăcaş cu hramul în sfântul Nifon surghiunit de Radu voevod ” . Legenda spunea că Radu cel Mare l-a trimis în surghiun pe Mitropolitul Nifon la Târgovişte, iar acesta s-a aşezat pe locul unde mai târziu se va zidi o biserică purtând hramul Sfântul Nifon.

          Vechea Biserică Sfântul Nifon se pare că mai exista în secolul al XVIII-lea, fiind amintită de banul Mihai Cantacuzino cu numele din biserica din mahalaua sârbească şi apoi, în anul 1810 este trecută în catagrafia oraşului Târgovişte.

          Noua biserică Sfântul Nifon – Sârbi a fost clădită “de hristeani orăşenii târgovişteni şi alătura şi streini ajutori … au fost şi stăruitori dumnealor d(omnul) Sandu Dudea, … Gheorghe zet Lazăr, … Ion Berindei, Tudrache Brat, Tănase Racoviceanu, Avram Zugrav, Niţă Pârvu, Iordache Dude, Florea Pârvu, zugravi dlui domnul Dumitrache Bucureşteanu, popa Necolae, domnul Necolae Fusea, domnul Dumitrache Răducanu Dudău, Petre Bărbulescu, Ilie HAgi, Grigore Anton, Tache Ilie bărbier, domnul Costache Cavaf, Gh. Brat, Toma Croitoru, Hristea Cojocaru, Pavel Piciu şi cu ajutorul mai multor fraţi ” .

          Aşa cum spune documentul, târgoveţii români şi cei noi veniţii – bulgari, sosiţi în 1851 din Băleni, de pe moşia marelui ban Grigore Băleanu au ridicat această biserică.

          Vechea Biserică Sfântul Nifon, de a cărei existenţă aminteşte catagrafia oraşului Târgovişte din 1810, a fost rezidită “din temelie” de orăşeni în anii 1852 – 1854. Biserica păstrează câteva vestigii din vechiul lăcaş, precum şi două însemnări din anii 1829 şi 1832, prima amintind de zugrăvirea altarului vechiului lăcaş.

          Apoi, biserica a fost reparată în perioada 1898 – 1903, fiind total rezugrăvită în anul 1903.

          Mărturiile vremii atestă că la Sfântul Nifon se găsea o icoană cu hram care ilustra pasaje din opera lui Gavril Prohul despre viaţa Sfântului Nifon, icoană care a dispărut, iar după vestita icoană s-a păstrat doar două copii de la începutul secolului XX. Din păcate nu au găsit date despre original care a dispărut în negura timpului şi în istoria zbuciumată a oraşului.

          Astăzi, Biserica Sfântul Nifon străjuieste întrarea în oraşul Târgovişte dinspre Bucureşti. Biserica se află într-o stare bună, de altfel este monument istoric înscris în Lista monumentelor istorice. Cu toate că vechea icoană a Sfântului Nifon a dispărut, biserica are astăzi o icoană, impresionantă ca dimensiuni 133 x 80 de cm, a Sfântului Nifon ce datează din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, dinainte de rectitorirea bisericii. Icoana este specială prin faptul că în colţurile de sus ale acesteia sunt pictate două scene din viaţa Patriahului Nifon .


Material realizat de catre dr. Cristina Paiusan-Nuica si dr. Teodora Stanciu-Stanescu

Cauta pe harta

Alege obiectiv turistic

Biserica Sfântul Nifon - Sârbi
Biserica Sfântul Nifon - Sârbi
Biserica Izvorul Tămăduirii
Biserica Izvorul Tămăduirii
Biserica Lemnului
Biserica Lemnului
Sf Împăraţi şi Cuv Paraschiva
Sf Împăraţi şi Cuv Paraschiva
Biserica Catolică Sf Francisc
Biserica Catolică Sf Francisc
Sinagoga din Târgovişte
Sinagoga din Târgovişte
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau!
Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe co-finantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Copyright 2013 © UAT Târgovişte / © Municipiul Târgovişte

Sunteti vizitatorul cu numarul:">Web Counter