Biserica Sfinţii Împăraţi şi Cuvioasa Paraschiva – Priseaca

 

Hram “Sf. Imparti Constantin si Elena” - 21 mai si “Sf. Cuvioasa Parascheva” - 14 octombrie

 

          Program:

          Sambata:
                  8:00 – 11:00 sf.liturgie , parastas

          Duminica:
                  8:00 – 11:00 utrenie, sf.liturghie

 

          Biserica Sfinţii Împăraţi şi Cuvioasa Paraschiva a fost ridicată în jurul anului 1800, în satul Priseaca a cărui nume îl şi poartă.

          Biserica Sfinţii Împăraţi şi Cuvioasa Paraschiva nu apare în Catagrafia Târgoviştei de la 1810 deoarece nu se afla pe teritoriul oraşului, ci în afara acestuia, în satul Priseaca ajuns abia acum câţiva ani cartier al oraşului Târgovişte.

          Biserica satului Priseaca a fost construită cândva la începutul secolului al XIX-lea, data atribuită construirii fiind chiar anul 1800. Probabil că construcţia a durat câţiva ani şi aceasta a fost făcută cu ajutorul donaţiilor date de către săteni şi negustorii mai înstăriţi ce s-au ridicat dintre aceştia.

          Nu am identificat o pisanie care să ne vestească anul ctitoriei şi numele celor care au contribuit la ridicarea frumoasei biserici – mândria satului aflat în directa apropiere a Târgovişte.

          Astăzi, Biserica Sfinţii Împăraţi şi Cuvioasa Paraschiva este cea mai veche biserică a acestui cartier târgoviştean şi care se impune nu doar prin vechime ci şi prin frumuseţe.

          Biserica Sfinţii Împăraţi şi Cuvioasa Paraschiva este o construcţie bisericească cu navă unică, de plan dreptunghiular, caracterizată prin lipsa absidelor laterale. Era o biserică impozantă pentru un sătuc la începutul secolului al XIX-lea.

          Acest tip de biserică – biserica cu navă unică este tipic bizantin şi a dominat întreaga zonă a Balcanilor începând cu secolele XII – XIV şi până astăzi.

          Biserica are cel mai simplu plan, practic şi uşor de realizat, oferind atât spaţiu, cât şi loc pentru adunarea credincioşilor.

          Biserica nu a suferit mari modificări, decât îmbunătăţiri în decursul celor două sute de ani de existenţă, dar nici pictura interioară, nici cea exterioară nu s-au păstrat în original, ci cu intervenţii parţiale ulterioare de la sfârşitul secolului XIX şi din secolul XX.

          Din pictura actuală a bisericii aflăm că în anul 1938, prin grija familiei Goran N. Gheorghe o parte din pictura interioară a bisericii şi anume pronaosul – partea femeilor a fost refăcută pe cheltuiala acestora.

          Biserica are un pridvor închis, păstrat fără modificări până astăzi, şi o minunată pictură interioară refăcută parţial în secolul XX, după mărturia picturii în 1938.

          Şi-a păstrat o parte din odoarele bisericeşti ce provin din secolul al XIX-lea şi se află într-o stare impecabilă, fiind îngrijită atât biserica, cât şi incinta curţii şi turnul clopotniţă din lemn, care a fost ulterior revopsit, dar nu refăcut din zid.

          Pe fronton se află un frumos medalion cu o extrem de interesantă înfăţişare a Sfintei Treimi – cu un copac al vieţii în fundal. Studierea acestui medalion ne va oferi fără îndoială multe date despre pictorul său şi despre frumoasa biserică.

          Sub medalionul Sfintei Treimi se află Sfânta Cuvioasă Paraschiva, în centru, Sfântul Nicolae în stângă şi Sfântul Gheorghe în dreapta.

          Biserica are două turle, una situată deasupra naosului, alta deasupra pridvorului, ambele făcând parte din structura iniţială a bisericii, nefiind adăugiri ulterioare.

          Exteriorul este alb, cu excepţia brâului superior în care sunt medalioane cu apostolii şi sfinţi legaţi de tradiţia locului.

          Cercetătorii nu şi-au spus opinia despre această biserică, de aceea datele şi mărturiile sunt extrem de greu de găsit.

          În incinta curţii bisericii se află câteva pietre funerare de secol XIX nestudiate încă de către experţi, probabil mormintele ale ctitorilor şi preoţilor care au slujit aici în secolul XIX şi monumente funerare de secol XX.

          Este foarte interesant de cercetat dacă cutremurul din anul 1940, care a afectat multe locuinţe, dar şi biserici din Târgovişte a afecta Biserica Sfinţii Împăraţi şi Sfânta Cuvioasa Paraschiva şi ce renovări sau refaceri ale picturii au fost realizate după anul 1938, înscris în pictura interioară a bisericii.


Material realizat de catre dr. Cristina Paiusan-Nuica si dr. Teodora Stanciu-Stanescu

Cauta pe harta

Alege obiectiv turistic

Biserica Sfântul Nifon - Sârbi
Biserica Sfântul Nifon - Sârbi
Biserica Izvorul Tămăduirii
Biserica Izvorul Tămăduirii
Biserica Lemnului
Biserica Lemnului
Sf Împăraţi şi Cuv Paraschiva
Sf Împăraţi şi Cuv Paraschiva
Biserica Catolică Sf Francisc
Biserica Catolică Sf Francisc
Sinagoga din Târgovişte
Sinagoga din Târgovişte
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau!
Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe co-finantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Copyright 2013 © UAT Târgovişte / © Municipiul Târgovişte

Sunteti vizitatorul cu numarul:">Web Counter